De Stichting Platform Initiatief Noordwijk

Vanaf 2014 is onze Stichting op verschillende fronten bezig de transparantie en de burgerparticipatie in Noordwijk te bevorderen. Helaas is het nog steeds nodig hierin actief op te treden. Dat doen wij door een echt luisterend oor te bieden aan de Noordwijkers, goed te kijken naar wat er omgaat in ons dorp en ons te laten horen als wij vinden dat er iets niet goed gaat. Ons symbool is “horen, zien en zwijgen“.

LAATSTE NIEUWS

De Stichting Burger en Overheid en PIN  hebben als doel de burgerparticipatie te bevorderen om een beter bestuur te realiseren, waarin de burgers optimaal participeren. Inmiddels werken onze Stichtingen samen om dit doel te bereiken. Zie Burger en Overheid en Platform Overheid, waar wij publiceren over dit onderwerp.

PIN wil de onderste steen boven hebben met betrekking tot het ontstaan van het zogenaamde “Ondermijningsrapport”. De aanleiding voor dit rapport was de “Transparant Krant” en een openbare discussie tussen het Comité Noordwijk Transparant en de burgemeester. Opmerkelijk is de aanwezigheid van een wethouder, een oud wethouder en en een oud ambtenaar tijdens deze bijeenkomst. Zij speelden een belangrijke rol bij het tot stand komen van het “Ondermijningsdocument”. 

Een goed overzichtsartikel in Binnenlands Bestuur via deze link:  https://m.binnenlandsbestuur.nl/nieuws/burgemeester-noordwijk-wil-niet-in-gesprek.258449.lynkx

De stand van zaken vindt u via deze link.

GEEN TRANSPARANTIE, TE LATE COMMUNICATIE
Vooral bij de ruimtelijke ordeningsprojecten gaat het vaak mis als het gaat om de participatie van de bewoners. In een brief van onze Stichting aan de Gemeente (WOB julianahofje en hoogwaak) hebben wij dit geïllustreerd aan twee zeer recente voorbeelden, waarbij het College een besluit heeft genomen waar de zeer betrokken bewoners niets van weten. Het gaat om de plannen Julianahofje en Groot Hoogwaak. Beide projecten staan bij onze Stichting al een tijdje in de belangstelling vanwege een duidelijk gemis aan burgerparticipatie. Gelukkig heeft het bestuur van Hoogwaak besloten eerst met de belanghebbenden te gaan praten voordat de plannen in de procedure gaan.

WAT GING ER OOK MIS
Maar er is meer loos. Wat te denken van de plannen om Bronsgeest toch weer te gaan bebouwen, het liefst met heel veel sociale woningbouw. Dit terwijl op de Losplaatsweg geen sociale woningbouw werd gerealiseerd. Bovendien worden daar de huidige bewoners beloofde parkeerplaatsen onthouden. Ook bij de ontwikkeling bij de Maarten Kruytstraat en bij het Jan Kroosplein gaat het mis. Er wordt niet naar de omgeving geluisterd. Dit leidt onvermijdelijk tot procedures bij de Rechtbank, vertraging in de ontwikkeling en hoge kosten voor de gemeenschap (de Gemeente, maar dat betalen wij als belastingbetalers uiteindelijk) en voor de bewoners.

HOE KAN HET OOK
De juiste weg om ruimtelijke ordeningsprojecten aan te pakken is niet beginnen met de projectontwikkelaars, maar met de betrokken bewoners. De Gemeente stelt in nauw overleg met hen een plan op. Als er overeenstemming is: dan een bestemmingsplan opstellen. Daarna de grond verwerven en dan het plan aanbesteden. Dat hoort ook zo volgens de Europese Wetgeving. Het huidige beleid van “samenwerking” tussen de Gemeente en projectontwikkelaars is zeer dubieus. Het heeft er zelfs toe geleid dat onze Stichting nog steeds geen opening van zaken heeft gekregen over de reden voor de miljoenen euro’s die naar een van de projectontwikkelaars van Offem Zuid is gegaan. Inmiddels is door PIN een beroep bij de Rechtbank aangetekend omdat de Gemeente weigert de belangrijkste documenten openbaar te maken.

KRITIEK OP HET GEMEENTEBESTUUR
Zijn wij nu als Stichting de enige die kritiek heeft op het gemeentebestuur? Neen dus, uit een Quick Scan, georganiseerd door de Gemeente zelf, blijkt dat dat absoluut niet het geval is. Met name het rapport waarin de reactie op de open vragen zijn gepubliceerd (Gemeente_Noordwijk_Open_antwoorden_Quick_Scan_Lokale_Democratie ) spreekt boekdelen. Zie ook onze reactie naar de Gemeenteraad: gemeenteraad Quick Scan lokale democratie. Zelfs ambtenaren geven erin toe dat er niet goed wordt samengewerkt. Dat blijkt ook uit het decennia lang uitblijven van verkeerscirculatieplannen en het daarbij behorende parkeerbeleid. Door regelmatig de besluitenlijsten van het College van B&W te scannen, zien we in ieder geval welke besluiten zijn genomen. Vroeger was dat anders, ze waren geheim!

HOE VERDER
Een goede vraag is: Wat gaan we hieraan doen. Wij beraden ons op dit moment op nadere stappen. PIN blijft in ieder geval (1) betrokken bewoners die worden benadeeld door het gedrag van de Gemeente bijstaan, (2) publiceren over mistanden (3) de Gemeente om opheldering vragen al dan niet via WOB verzoeken en als het niet anders kan (4) de Gemeente via de rechter ter verantwoording roepen.