Bouwen in Noordwijk: van Bronsgeest via een omslag naar Offem Zuid en weer terug.

In 2015 startten wij ons onderzoek naar de achtergronden van de bouw in Offem Zuid via een WOB (nu WOO geheten) verzoek. Dit WOB verzoek (http://www.pin-noordwijk.nl/wp/?page_id=319) had tot doel zicht te krijgen op de overeenkomsten tussen de Gemeente Noordwijk en van Rhijn Bouw, een projectontwikkelaar uit Katwijk. De reden dat PIN graag inzage kreeg in deze overeenkomsten was het feit dat in de Gemeenteraad van januari 2015 door het Gemeentebestuur aan de Raad van Noordwijk een voorstel werd gedaan om genoemde projectontwikkelaar een vergoeding te geven van 11 miljoen euro. Later, eind juni 2015, werd dat bedrag “verlaagd” naar 6  miljoen euro. De overwegingen hiervoor waren mistig en er werd verwezen naar geheime vergaderingen.

Dit was het begin van een onderzoek naar mistige transacties rond de bouw in het gebied van Offem Zuid. Inmiddels is gebleken dat ook “achtergebleven” restjes van de aanvankelijk voorgenomen bouw in Bronsgeest gerelateerd aan deze affaire. Voordat we ingaan op de WOB verzoeken (http://www.pin-noordwijk.nl/wp/?page_id=211) ) die PIN vanaf 2015 indiende en hoe de Gemeente Noordwijk hiermee omging, gaan we terug naar  de negentiger jaren.

In 2000 besloot de Gemeente Bronsgeest Noord niet te bebouwen, maar in plaats daarvan te kiezen voor de bebouwing van Offem Zuid. Ondanks de omslag die toen gemaakt is, lag kort geleden (januari 2024) het plan van de Gemeente om Bronsgeest toch (deels) te bebouwen voor bij de Raad van State. PIN maakt bezwaar tegen dit plan omdat de omslag niet voor niets was gemaakt. In dit artikel wordt een inzicht gegeven in de ontwikkelingen die hebben geleid tot de miljoenen uitkering aan van Rhijn Bouw en het opnieuw plannen van een gedeeltelijke bebouwing van Bronsgeest Noord. De opbouw van het artikel is als volgt.

Wat de start van de ontwikkeling van Offem had moeten zijn na de “omklap”.

Uitgangspunten omklap: van Bronsgeest Noord naar Offem Zuid.

Onderhandelingen met de graaf van Limburg Stirum.

Mislukken onderhandelingen Gemeente – Graaf van Limburg Stirum (rol van Rijnberk). Gevolgen voor overeenkomst van Rhijn Bouw (onvoldoende ruimte om bouwrechten over te hevelen van Bronsgeest naar Offem Zuid)

Onderhandelingen Noorlander – Graaf van Limburg Stirum

Onderhandelingen Noorlander – Gemeente Noordwijk

Verschil in inzicht exploitatieplan Offem Zuid (Campri, Noorlander deel) en Gemeente

Tijdverlies

Terugkeer Bronsgeest op de agenda voor woningbouw (PUUR/van Rijnberk)