Bestuur van de Stichting

Het bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende personen.

Voorzitter: dr. ir. Hans Stol

Secretaris: drs. Nico van Dord

Penningmeester: dhr. Piet van Wegen

De Stichting is niet gelieerd aan een of meerdere specifieke politieke partijen, zoals door sommige partijen wordt gesuggereerd.  De Stichting zal zichzelf opheffen, zodra de politiek zich er echt van bewust is dat de burgers en niet de raadsleden die op het pluche zitten  het voor het zeggen hebben in Noordwijk.

De raadsleden worden eens in de vier jaar gekozen. Dat gebeurt op basis van persoonlijke voorkeuren binnen de politieke partijen, op zijn best ook gevoed door de programma’s van de partijen. Deze blijken meestal een eenmalige actie om zo veel mogelijk stemmen te krijgen bij de verkiezingen.

Het College van B&W heeft tot taak het beleid samen met de Gemeenteraad vast te stellen. Vervolgens is het aan het College dit beleid uit te voeren. De taak van de raadsleden is vervolgens te toetsen of dit beleid effectief is. Met andere woorden de raadsleden moeten geen dikke rapporten lezen maar de straat op, om te kijken of de uitvoering van het beleid tot het gewenste resultaat heeft geleid. Voorbeelden: (1) Wat is het resultaat van het zorgbeleid (vraag het aan de mensen en niet aan een bureau dat wordt ingehuurd), (2) Hoeveel Noordwijkers komen in de sociale woningen terecht? (ga langs bij de bewoners van nieuwbouwprojecten zoals Offem Zuid), (3) Wat vinden de omwonenden en betrokkenen van de woningbouwprojecten in hun directe omgeving? (ga langs en wacht niet op de zienswijzen en juridische procedures), (4) Hoe ervaren de bewoners de parkeerdruk in hun wijk? (ga langs en constateer zelf, in plaats van inhuren bureau of vragenlijsten sturen).

 

3 thoughts on “Bestuur van de Stichting

 1. Geacht bestuur,
  Wat een ongelofelijk tendentieuze advertentie in De Noordwijker van 8-6. Georganiseerde misdaad, duistere figuren, zwart maken, onbehoorlijk bestuur etc. Kom op heren, een beetje fatsoen graag!
  Integriteitsrapporten zijn per definitie vertrouwelijk. Immers, als er werkelijk reden tot zorg is, zal verder onderzoek door BING wellicht tot aanhoudingen leiden. Vroegtijdig lekken leidt dan tot verstoring. De uitkomsten dienen uiteraard, als de tijd daar is, in de Raad te worden besproken. Maar dit complot-geneuzel leidt nergens toe, anders dan polarisatie.
  Uw verdere “activiteiten” bekijkend, kom ik niet verder dan veel geschetter, maar weinig concrete wol, het zwart maken (!) van een politieke partij en veel ondernemerspraatjes.
  U kunt vast beter!

  1. Dag Rob
   Is het u al opgevallen dat naast de tientallen anderen ook PIN en de bestuursleden ervan op de beschreven wijze beschuldigd worden? PIN heeft in deze zaak kort geding bij rechter in den Haag ingetrokken omdat de Gemeente ook schuld heeft bekend. Zie ook publicaties Leidsche Courant en Weekendkrant.
   Voordat u een oordeel velt, is het goed om eerst de feiten te kennen.
   Dank voor uw reactie.
   Let ook op de ontwikkelingen rond de twijfelachtige uitkering van 6 ME aan een projectontwikkelaar en de feiten rond Zeewaardig.
   Bestuur

 2. Geacht bestuur PIN, uw opgenomen reactie in het artikel LD van 7 maart jl. spreekt ons zeer aan. De te beantwoorden vragen is een onzinnige aanpak; met de antwoorden kan men totaal niets. Wij hebben derhalve de open vragen als onderstaand beantwoord. Daarbij is geprobeerd zoveel mogelijk kernpunten de benoemen. Echter, het zou wellicht ook mogelijk zijn geweest om er een dik boek over te schrijven. Onze reactie over Draagvlakonderzoek d.d. 27 februari 2023 is:

  Opmerkingen HH8 en HH6
  Vraag 12 HH6
  vraag 1 Hekelhof 6 wordt door 3 van elkaar onafhankele personen bewoond, te weten: begane grond 2 personen; 1ste etage 1 persoon; 3de etage 1 persoon. In 2008 is hierover met de gemeente overeenstemming bereikt en is derhalve vergunning verleend.
  vraag 4 3 onafhankele bewoners
  vraag 5 Twee van de onafhankele bewoners hebben een auto.
  Wij verzoeken u bij het toekennen van parkeerplaatsen met de 2 van elkaar onafhankelijke personen rekening te houden.

  Vraag 12 HH8 en HH6
  In de woonwijk Vreewijk staan in alle 4 de straten meer auto’s dan dat er parkeerplaatsen zijn. Uit diverse tellingen afgelopen maand blijkt dat er buiten de 51 aanwezige en bezette parkeerplaatsen gemiddeld 16 auto’s “fout” geparkeerd staan. In Garenhof 6, Hekelhof 1, Molenwerf 2, Schans 7. Het tekort aan parkeerplaatsen in de wijk dateert al vanaf de bouw van de wijk in 1977. Binnen de wijk proberen we zo goed mogelijk tezamen met dubbel parkeren het tekort aan parkeerplaatsen op te lossen. Totdat het bij een calamiteit in de wijk echt hartstikke fout gaat; onder meer brandweer en ambulance kunnen de wijk vaak niet inrijden.
  Er wordt door ons en wijkbewoners/bezoekers ook buiten de wijk geparkeerd als binnen de wijk geen plekje meer te vinden is. Bijv.: Raadhuisstraat (max. 3 uur), Molenstraat, of zo. Ook niet-wijkbewoners parkeren als het even kan hun auto gratis!!! in de wijk.

  Vraag 14 HH8 en HH6
  Binnen 3 minuten heen en binnen 3 minuten teruglopen is normaliter voor een afstand van circa 200 meter goed te doen. Ook met een boodschappenkarretje is deze afstand heel goed te doen. Bij een woonafstand naar de kern Noordwijk Binnen (zoals Drik, Action, Kerkstraat) van meer dan 200 meter is boodschappen doen op de fiets een perfecte oplossing. Vrijwel iedereen kan zijn/haar fiets daarvoor inrichten; net als de fietsen voor schoolgaande kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan en moeders met kleine kinderen. Zorg dan wel voor meer fietsparkeerplaatsen (niet duur) in plaats van meer autoparkeerplaatsen (stervend duur). En volg daarmee de huidige ontwikkelingen in de maatschappij. Persoonlijk bewegen is gezond en waardoor minder gebruik hoeft te worden gemaakt van de gezondheidzorg. Minder auto’s in het verkeer zorgen voor minder blokkeringen/files. De drukte met veel auto’s, motoren, scooters, e.d., waarvan een deel ver boven de 30 km rijden, maakt het voor fietsers ook weer niet gemakkelijker. Dus laat de auto gewoon thuis staan, tenzij je van buiten Noordwijk Binnen komt! Overigens, vergeet in de Raadhuisstraat ook de op het trottoir racende scootmobielen en scooters niet. Als voetganger weetje vaak niet of je weer ongeschonden thuis komt.

  Vraag 16 HH8 en HH6
  Wij zijn er een groot voorstander van dat zoveel mogelijk auto’s buiten de kern van Noordwijk Binnen worden gehouden. En dat er meer passende/bruikbare voorzieningen komen voor allerlei soorten fietsen, scooters, enz. Die zijn er thans nog veel te weinig in de kern. Er mag bovendien van worden uitgegaan dat een gemeentelijke subsidie c.q. investering om particuliere fietsen geschikt te laten maken om daarmee in Noordwijk boodschappen te kunnen doen een flinke duw aan de maatschappelijke ontwikkelingen zal geven. Gesubsudieerde fietsers wel verplicht een helm te laten dragen. Ook voor Noordwijkse strandgangers, waarvoor enkele jaren geleden ten behoeve van de stalling van hun fietsen, scooters, e.d. al heel veel voorzieningen zijn getroffen, zou voor hen een dergelijke subsidie welkom zijn. Investeren in fietsen – niet iedere fiets komt daarvoor uiteraard in aanmerking – is veiliger, gezonder en veel goedkoper dan investeren in parkeerplaatsen voor auto’s.

  Vraag 18 HH8 en HH6
  Het is ons niet goed duidelijk welk gebied met Noordwijk Binnen wordt bedoeld, maar wij gaan ervan uit dat Noordwijk Binnen het gebied is exclusief Noordwijk aan Zee en exclusief het buitengebied. Overigens, waar liggen feitelijk de grenzen van uw enquête? Die zijn in uw schrijven niet aangegeven. In het verleden werden door de gemeente grenzen met groot gemak zomaar gewijzigd.
  Binnen het bedoelde gebied maken wij onderscheid tussen 1. “straten in dichtbebouwde parkeerarme woonwijken” en 2. “overige parkeergelegenheden boven en ondergronds” Voor 1: betaald plus specifieke vergunningen voor de betreffende wijkbewoners; voor 2: betaald plus eventueel verhuur van aangewezen parkeerplaatsen.

  Vraag 21 HH8 en HH6
  Hekelhof 6 heeft 3 afzonderlijke huishoudingen !
  Zie het rapport van het Verkeersonderzoek Noordwijk-Binnen d.d. 15 oktober 2021, waarvoor de 1. Verkeerscirculatie, 2. Verkeersveiligheid, 3. Jeroensplein, 4. Parkeren, en niet in de laatste plaats de 5. Leefbaarheid tezamen met gemeente, bewoners, ondernemingen en instanties, uitgebreid aan de orde zijn geweest. Wat is er door de gemeente met dit rapport gedaan? Is er echt een gebrek aan visie bij het gemeentebestuur? Zo ja, dan zal het niet eenvoudig zijn om tot een strategie, beleid en passende uitvoering van nuttige maatregelen te komen. Ongeacht van wat u straks in uw rapport gaat opnemen. Kortom: zoek dus uit over welk gebied u het heeft en wat de feitelijke visie van het gemeentebestuur is voor dit gebied !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *