Bestuur van de Stichting

Het bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende personen.

Voorzitter: dr. ir. Hans Stol

Secretaris: drs. Nico van Dord

Penningmeester: dhr. Piet van Wegen

De Stichting is niet gelieerd aan een of meerdere specifieke politieke partijen, zoals door sommige partijen wordt gesuggereerd.  De Stichting zal zichzelf opheffen, zodra de politiek zich er echt van bewust is dat de burgers en niet de raadsleden die op het pluche zitten  het voor het zeggen hebben in Noordwijk.

De raadsleden worden eens in de vier jaar gekozen. Dat gebeurt op basis van persoonlijke voorkeuren binnen de politieke partijen, op zijn best ook gevoed door de programma’s van de partijen. Deze blijken meestal een eenmalige actie om zo veel mogelijk stemmen te krijgen bij de verkiezingen.

Het College van B&W heeft tot taak het beleid samen met de Gemeenteraad vast te stellen. Vervolgens is het aan het College dit beleid uit te voeren. De taak van de raadsleden is vervolgens te toetsen of dit beleid effectief is. Met andere woorden de raadsleden moeten geen dikke rapporten lezen maar de straat op, om te kijken of de uitvoering van het beleid tot het gewenste resultaat heeft geleid. Voorbeelden: (1) Wat is het resultaat van het zorgbeleid (vraag het aan de mensen en niet aan een bureau dat wordt ingehuurd), (2) Hoeveel Noordwijkers komen in de sociale woningen terecht? (ga langs bij de bewoners van nieuwbouwprojecten zoals Offem Zuid), (3) Wat vinden de omwonenden en betrokkenen van de woningbouwprojecten in hun directe omgeving? (ga langs en wacht niet op de zienswijzen en juridische procedures), (4) Hoe ervaren de bewoners de parkeerdruk in hun wijk? (ga langs en constateer zelf, in plaats van inhuren bureau of vragenlijsten sturen).

 

2 thoughts on “Bestuur van de Stichting

 1. Geacht bestuur,
  Wat een ongelofelijk tendentieuze advertentie in De Noordwijker van 8-6. Georganiseerde misdaad, duistere figuren, zwart maken, onbehoorlijk bestuur etc. Kom op heren, een beetje fatsoen graag!
  Integriteitsrapporten zijn per definitie vertrouwelijk. Immers, als er werkelijk reden tot zorg is, zal verder onderzoek door BING wellicht tot aanhoudingen leiden. Vroegtijdig lekken leidt dan tot verstoring. De uitkomsten dienen uiteraard, als de tijd daar is, in de Raad te worden besproken. Maar dit complot-geneuzel leidt nergens toe, anders dan polarisatie.
  Uw verdere “activiteiten” bekijkend, kom ik niet verder dan veel geschetter, maar weinig concrete wol, het zwart maken (!) van een politieke partij en veel ondernemerspraatjes.
  U kunt vast beter!

  1. Dag Rob
   Is het u al opgevallen dat naast de tientallen anderen ook PIN en de bestuursleden ervan op de beschreven wijze beschuldigd worden? PIN heeft in deze zaak kort geding bij rechter in den Haag ingetrokken omdat de Gemeente ook schuld heeft bekend. Zie ook publicaties Leidsche Courant en Weekendkrant.
   Voordat u een oordeel velt, is het goed om eerst de feiten te kennen.
   Dank voor uw reactie.
   Let ook op de ontwikkelingen rond de twijfelachtige uitkering van 6 ME aan een projectontwikkelaar en de feiten rond Zeewaardig.
   Bestuur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *