Het jaar 2015 en de burgerinitiatieven van PIN

 

Het afgelopen jaar is een bewogen jaar geweest voor de burgers die het goed menen met Noordwijk en de ogen openhouden! Vaak konden zij hun ogen niet geloven. Initiatieven van onze Stichting bleken tot dovemansoren te zijn gericht.

In april van het afgelopen jaar hebben wij over twee onderwerpen burgerinitiatieven georganiseerd. De eerste was gericht op het voorkomen van geldverspilling door de Gemeente voor het opnieuw maken van een plan, in plaats van de handen uit de mouwen te steken en bestaande plannen uit te voeren. Het ging om de Omgevingsvisie die Noordwijk zelf wilde maken, terwijl onze omringende gemeenten besloten tot een gemeenschappelijke visie te komen. De coalitiepartijen uit de Gemeenteraad stemden tegen dit burgerinitiatief, zonder op onze argumenten in te gaan. Inmiddels is gebleken dat maar zeer weinig Noordwijkers echt geïnteresseerd waren in de plannenmakerij. Inmiddels is er nog weinig nieuws onder de zon, maar zijn we wel weer een tonnen armer en bijna een jaar verder!

Via het tweede burgerinitiatief riepen wij de politieke partijen op tot het tegengaan van mogelijke belangenverstrengeling. Dit naar aanleiding van het raadlidmaatschap van een van de leden van de PvdA wiens vrouw wethouder was. De coalitie stemde ook nu tegen! Reden: de betrokken persoon had zelf aangekondigd af te treden. Tot onze verbazing kwam dezelfde PvdA-er terug als commissielid. Een poging van onze Stichting om dat te voorkomen, werd door de gemeenteraad genegeerd! We zijn weer terug bij af: een commissielid controleert het werk van zijn eigen echtgenote! Blijkbaar vindt de coalitie schijn van belangenverstrengeling in de politiek niet belangrijk. Wij dachten dat zij voor transparantie waren!!

De Soap rond het burgerinitiatief “plannen Hotels van Oranje moeten doorgaan” is nog niet afgelopen maar lijkt zijn hoogtepunt te bereiken. Even in herinnering roepen: 2544 Noordwijkers lieten via het plaatsen van hun handtekening weten achter de plannen van Hotels van Oranje te staan. Dat was in oktober 2014, dus bijna 16 maanden geleden. Het wijzigen van de tekst van het burgerinitiatief door de gemeenteraad was al een veeg teken. Eigenlijk heeft de gemeenteraad toen al gezegd: we doen alsof we achter het burgerinitiatief staan, maar veranderen het zodanig dat we de plannen van Hotels van Oranje toch niet behoeven uit te voeren zoals eerder in de gemeenteraad is afgesproken.  Dat was niet de bedoeling van die 2544 Noordwijkers! Wij hebben de handtekeningen ten overvloede nog twee keer aangeboden aan het College. Eerst in het kader van de zienswijze over het voorontwerp bestemmingsplan en ook als input voor de boulevarddiscussie. Op geen van beide is door de gemeente gereageerd! De 2544 steunbetuigingen worden niet serieus genomen. Het Platform Ons Noordwijk, sinds kort een Stichting, wordt door de coalitie wel serieus genomen, terwijl dat platform niet eens kan bogen op een aantoonbare achterban. Zelfs niet nadat via pagina grote advertenties door PON werd opgeroepen om  tegen de plannen van Hotels van Oranje te stemmen.

Zolang de verordening burgerinitiatief bestaat, gaan wij door ervan gebruik te maken. Zo kan de burger, dus ook U een rol spelen en de gemeenteraad dwingen zich over bepaalde onderwerpen uit te spreken. We starten dit jaar met onderzoek naar de transparantie van het college en van de gemeenteraad. De resultaten delen wij met u op onze website: www.transparant-noordwijk.nl/wp