Parkeren en Verkeerscirculatie

Op 4 april 2017 kwamen wij via een advertorial in de Noordwijker met onze eerste kritische opmerkingen: over het parkeren en verkeerscirculatie in Noordwijk.

advertorial noordwijker 5 april

Vervolgens kwamen wij met alternatieven voor plannen van de coalitie om een grote, dure parkeergarage onder Huis ter Duin te maken, rekening houdend met de verkeerscirculatie in Noordwijk.

Wij benaderden de leden van de Gemeenteraad met de volgende tekst:
Geacht raadslid en/of commissielid,

In uw raadcommissie van dinsdag a.s. komt het Voorbereidingskrediet ontwikkelstrategie Noordwijk aan Zee aan de orde.
Er wordt gevraagd een voorbereidingskrediet van 250.000 euro ter beschikking te stellen “ten einde de ontwikkelstrategie en in het bijzonder de twee opties voor een integrale parkeeroplossing op haalbaarheid te onderzoeken en dit bedrag te dekken vanuit de reserve grondbedrijf”. Het betreft:
Optie A: grootschalige parkeergarage in het duin inclusief compensatie maaiveld parkeren projectlocaties en daarnaast ieder project eigen garage voor nieuwbouw.
Optie B: ieder project een eigen garage voor nieuwbouw en compensatie huidig maaiveld parkeren. Aanvullend locatie Schoolstraat ter compensatie.

Wij zijn van mening dat als er toch een groot budget aan onderzoek beschikbaar is meerdere opties onderzocht moeten worden. Onder het motto “onderzoek alles en behoud het goede”
Wij stellen voor de volgende twee opties (die ook in combinatie met elkaar uitgevoerd zouden kunnen worden: dan circa 1300 parkeerplaatsen!) toe te voegen aan het onderzoek:
Optie C: parkeergarage achter de dijk/duin constructie KW Boulevard, ingang Vuurtorenplein, uitgang bij gat van Palace (aantal plaatsen: circa 650).
Optie D: parkeergarage onder Parallelboulevard: ingang Vuurtorenplein, uitgang bij gat van Palace (aantal plaatsen: circa 650).
Zie onderstaande ruwe schets.
Scan_20180628

De overwegingen om opties C en D toe te voegen zijn de volgende:

1. Betere verkeerscirculatie (toegang tot Noordwijk vanuit het Noorden) en uitgang bij Palaceplein, via Beeklaan Noordwijk uit.
2. Er ligt al een duinversterking (geen extra overleg, kan sneller)
3. Tegelijk kan de waterproblematiek worden opgelost die ontstaan is door de dijk in duin constructie.
4. Veel lagere kosten, o.a. vanwege de aanwezige duinversterking, 1- laags ondergronds parkeren en combineren van werkzaamheden die toch al gepland zijn (o.a. Parallelboulevard).
5. De KW Boulevard kan zonder probleem autoluw worden gemaakt, zoals het College beoogt.
6. De mogelijkheid wordt geboden het duingebied uit te breiden en een flaneerboulevard te maken die het Oude Zeedorp en de boulevard integreert met de natuur van het duin.
7. De bezoekers kunnen op verschillende plaatsen de garage verlaten: ligging dichtbij Oude Zeedorp en winkels Hoofdstraat.
8. Grotere kans op succesvol MER onderzoek vanwege de helft van het aantal verkeersbewegingen over Oude Zeeweg / Beeklaan, dat deels aan Natura 2000 gebied grenst.

Wij hopen dat u onze suggestie overneemt en aldus bij het onderzoek alle opties te betrekken en het goede te behouden.

Met vriendelijke groet

Hans Stol

dr. ir. Hans R. Stol
voorzitter
http://www.pin-noordwijk.nl/wp

De Noordwijker berichtte als volgt:

Scan0002
Scan0003

De plannen van Lijst Salman en de andere coalitiepartijen in Noordwijk hebben geen enkel resultaat opgeleverd. Zie onderstaande advertorials in de Noordwijker van begin juli 2018.

advertorial parkeren PIN juli 2018

De huidige coalitie (PUUR, Lijst Salman, D66 en PvdA/GL) blijft steken in (slechte) plannen.
Het Gemeentebestuur wordt geacht te zorgen voor de Noordwijker en de Noordwijkse economie, zeker op het gebied van bereikbaarheid en betaalbaar parkeren.
De huidige coalitie heeft noch op het gebied van verkeerscirculatie, noch op het gebied van parkeren resultaten geboekt. Wel is er veel geld uitgegeven aan externe bureaus voor plannen die deels irreëel en alweer verouderd zijn voordat er aan de uitvoering wordt begonnen.
Zo bestaat het plan voor het creëren van particuliere parkeergarages, zoals op het Jan Kroonsplein, precies in het koopcentrum, waar uw (Noordwijk)parkeerkaart niets waard is. Een mooi alternatief is op het Palaceplein een parkeergarage te maken. Een paar lagen boven de grond, gratis onderdak voor de fietsen en een paar lagen in de grond. Ook de Parallelboulevard en de KW-boulevard zijn mogelijke parkeerlocaties, deze moet toch op de schop dus ook win-win. Beide opties zijn recent door de gemeente als onmogelijk weggezet, zonder naar de voordelen (zoals: eigen grond van gemeente, opbrengst van zand, reconstructie van boulevard en oplossing waterprobleem gelijk mee te nemen in het proces) te kijken. Bij de huidige voorstellen wordt geen rekening gehouden met de verkeerscirculatie en wordt gerekend met een parkeertarief van 2 euro per uur. Wat heeft de Noordwijker hier aan?.
In Noordwijk Binnen is door de bewoners (gratis) een onderzoek naar de parkeerdruk uitgevoerd. De resultaten waren ook voor de Gemeente schokkend. Het was voor het College geen signaal iets te doen maar te overwegen weer geld aan extern onderzoek uit te geven! Plannen van bewoners voor verbeterde verkeerscirculatie liggen al ruim 6 jaar in de la van de wethouder.

Als u geïnteresseerd bent en uw mening hierover kwijt wilt, laat dan een berichtje achter op onze website: www.pin-noordwijk.nl/wp