Bebouwing Bronsgeest

Nadat de huidige coalitie met onder meer het CDA en de VVD tijdens de verkiezingen voor de Gemeenteraad in 2018, het bebouwen van Bronsgeest niet op de agenda zetten, is er toch weer een plan om Bronsgeest te bebouwen.

PIN heeft in conform de eerdere inspraak uit 2017 via een nieuwe inspraak bezwaar gemaakt tegen het voorontwerpbestemmingsplan Bronsgeest 2021: inspraak voorontwerp bestemmmngplan bronsgeest 2021

De huidige coalitie (PUUR, Lijst Salman, GroenLInks, PvdA en D66) bereidt plannen voor die ertoe leiden dat de mooie entrée van Noordwijk vanaf Voorhout wordt volgebouwd. Wij vinden om verschillende redenen dat dit niet moet gebeuren. In de eerste plaats vanwege de vernietiging van de bloemrijke entrée, maar ook omdat de extra woningen daar niet nodig zijn. Er is voldoende bouwvolume op andere plaatsen. Eerst fuseren met Noordwijkerhout en dan afzien van de bebouwing van Bronsgeest. Dit lieten wij zien in een advertorial in de Noordwijker van 25 april 2017.
advertorial 3 25 april

Ook de advertorial van 5 juni 2018 heeft betrekking op de voornemens van het College om Bronsgeest te bebouwen.
advertentie PIN 2018 bronsgeest vs 2

De Stichting heeft een korte inventarisatie gehouden van wat de Noordwijker wil met Bronsgeest. Dit heeft geleid tot het indienen van een inspraakreactie op de plannen van het College van B&W. Deze werd, ondersteund door 116 Noordwijkers, aan de burgemeester overhandigd op 9 juni 2018. Zie onderstaand artikel in de Noordwijker.
noordwijker bronsgeest