Het horen en zien van PUUR

OP 15 februari kwam Noordwijk landelijk in het nieuws. De Coalitie, onder aanvoering van PUUR, nam een motie aan die erop neer kwam dat een lid van de Gemeenteraad zich niet negatief mag uiten over Noordwijk. Landelijke media kwamen in actie. https://www.powned.tv/artikel/noord-koreaanse-toestanden-in-noordwijk

Ook reden voor PIN om onze mening te geven:
dictatuur van Puur