Geheimhouding besluiten College 2014-2018 in strijd met Gemeentewet

COLLEGE VAN NOORDWIJK HANDELT IN STRIJD MET GEMEENTEWET EN HIELD MEER DAN 30 BESLUITEN PER MAAND GEHEIM OVER DE PERIODE 2014-2018

De Stichting Platform Initiatief Noordwijk (PIN) diende op 5 september 2018 bij de Gemeente Noordwijk een WOB verzoek in. Hierin werd verzocht alle “niet openbare besluitenlijsten” en de “vertrouwelijke / geheime besluitenlijsten” over de periode mei 2014 t/m heden te doen toekomen aan de Stichting.

Zeven weken later kreeg PIN een antwoord van de Gemeente, inhoudende dat de Wet Openbaarheid van bestuur niet van toepassing is op het verzoek. Naar zeggen van de Gemeente is op grond van artikel 60 Gemeentewet, derde lid en artikel 23 vijfde lid de Wet van Openbaarheid van Bestuur niet van toepassing.

In de Gemeentewet artikel 60 derde lid valt het volgende te lezen:
Het college maakt de besluitenlijst van zijn vergaderingen op de in de gemeente gebruikelijke wijze openbaar. Het college laat de openbaarmaking achterwege voor zover het aangelegenheden betreft ten aanzien waarvan op grond van artikel 55 geheimhouding is opgelegd of ten aanzien waarvan openbaarmaking in strijd is met het openbaar belang. In andere woorden: het college heeft de verplichting alle besluitenlijsten openbaar te maken, voor zover deze niet op grond van de bepalingen in de wet geheimhouding is opgelegd of het openbaarmaking ervan strijdig is met het openbaar belang.

Verderop in de brief stelt het College dat de genoemde besluitenlijsten aan de gemeenteraadsleden zijn toegestuurd. (PIN: Navraag bij raadsleden heeft duidelijk gemaakt dat het niet om alle raadleden gaat maar alleen om de fractievoorzitters.) Ook vermeldt het College: “Wij vertrouwden erop dat dit volstond. Nu blijkt dat dat niet het geval, zullen wij de besluitenlijsten conform artikel lid 3 van de Gemeenteraad publiceren op onze website. Onze werkwijze zullen wij per direct aanpassen door besluitenlijsten wekelijks na vaststelling openbaar te maken.”

PIN is, niet voor de eerste keer, verbaasd dat dit College blijkbaar vier jaar lang in strijd met de wet gehandeld heeft. Eerder heeft PIN na een procedure van ruim twee jaar gelijk gekregen toen een WOB verzoek werd gedaan naar de overeenkomsten met van Rhijnbouw in het kader van de grondtransacties en bebouwing van Bronsgeest en Offem Zuid. In eerste instantie weigerde het College, met beroep op geheimhouding, de stukken ter beschikking te stellen. Uiteindelijk kreeg PIN gelijk en ontving de overeenkomsten alsnog, jaren na de besluitvorming. De resultaten ervan hebben mede geleid tot de onthulling die de Raad Bouw deze week deed. De Gemeente betaalde PIN een vergoeding in deze zaak om een rechtszaak te voorkomen.

Uiteraard heeft PIN geen genoegen genomen met het antwoord van het College en heeft er bij het College op aangedrongen dat in het kader van transparant bestuur vóór de komende verkiezingen op 21 november a.s. de betreffende besluitenlijsten van 2014 t/m heden openbaar worden gemaakt. Op maandag 5 november heeft de voorzitter van PIN op het stadhuis de lijsten inzien, om een indruk te krijgen van de omvang ervan. Wim Siemerink was aanwezig en kan getuigen van de omvang en de globale bevindingen.

foto Wim Siemerink

PIN is verheugd dat, dezelfde middag nog, de besluitenlijsten op het Internet zijn geplaatst. Zo moeilijk was dat blijkbaar niet.

Nadere studie, het gaat zoals gezegd om honderden besluiten per jaar, moet uitwijzen wat er “binnenskamers” zich heeft afgespeeld. Wij, de burgers, kunnen nergens meer op reageren of onze mening kenbaar maken. Hoe zo burgerparticipatie?

Een eerste indruk van de bevindingen:

1. Het aantal niet gepubliceerde besluiten over de periode 2014 tot 6 november 2018 heden overtreft het aantal gepubliceerde besluiten aanzienlijk.
2. Vastgestelde besluiten van het College worden met regelmaat gewijzigd en al dan niet opnieuw vastgesteld.
3. Soms worden niet gepubliceerde besluiten in een volgende vergadering geheim verklaard en verwijderd uit de eerder niet gepubliceerde besluiten. Onduidelijk is waar deze besluiten betrekking op hebben.

Dit is nog maar een eerste constatering. Het geheel roept het beeld van een volledig stuurloos College op dat maar wat doet. Zo was er een besluit een ondergrondse parkeergarage onder het Kloosterplein aan te brengen. Dit besluit werd twee weken later weer “doorgehaald”.
PIN houdt u op de hoogte van nadere bevindingen.

U kunt de betreffende besluiten zelf raadplegen op: niet openbare besluitenlijsten college

U kunt op 21 november alvast uw conclusie trekken als u gaat stemmen.

Stichting PIN
8 november 2018