Volgende burgerinitiatieven

Burgerinitiatieven worden gehouden over onderwerpen waarvan de Noordwijkers vinden dat hiervoor onvoldoende aandacht wordt besteed door de gemeenteraad van Noordwijk. Het bestuur van de Stichting staat open voor suggesties. Uiteraard moet het over onderwerpen gaan die het algemeen belang betreffen. Het bestuur laat zich niet leiden door politieke belangen. Wanneer de leden van de gemeenteraad, zoals het hoort in het duale democratische stelsel dat wij kennen, hun controlerende taak naar behoren uitvoeren, zijn burgerinitiatieven overbodig.

Ons motto is:

leden van de gemeenteraad

luister naar de burger in de straat,

anders zijn wij paraat,

wij willen daden en geen gepraat.

 

One thought on “Volgende burgerinitiatieven

 1. Geachte Heren en Dames van PIN,

  Wij zijn de bewoners van de Hogeweg te Noordwijk en zijn verrast met het volgende.
  Onze achtertuinen liggen 0,4 meter lager dan de nieuw bouw.

  Onze reactie aan het college hebben wij verwoordt in de volgende 2 brieven de laatste brief is van 7 augustus 2019, deze brief is door de griffie niet aan de raadsleden doorgestuurd.

  De reactie van de gemeente (lul verhaal), (sorrie) niets is ons verteld over deze bouwgrond peil verhoging, bij navraag Hoogheemraadschap is daar niets van bekend.

  Daar er bij ons (Hogeweg 23 tot 51) nog gebouwd moet gaan worden, hebben wij vragen gesteld (zie brief), maar krijgen daar tot op heden geen schriftelijke antwoorden.

  Kunt u ons hierbij van dienst zijn.

  met vriendelijke
  Jan Parlevliet
  Hogeweg 23
  mob: 06-22409206

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *