Burgerinitiatief

Toen onze Stichting in oktober 2014 een burgerinitiatief startte dat tot doel had de Gemeente Noordwijk te bewegen de besluitvorming over de plannen van de Hotels van Oranje vlot te trekken, was dat nog mogelijk.

Een burgerinitiatief was toen “een voorstel van een initiatiefgerechtigde om een onderwerp of een uitgewerkt voorstel op de agenda van de vergadering van de Raad te plaatsen”. Een burgerinitiatief moest ondersteund worden door tenminste 100 personen, die meerderjarig waren en in Noordwijk woonden. Na onze drie burgerinitiatieven (Hotels van Oranje, tegengaan van belangenverstrengeling, en Omgevingsvisie) kwam er een nieuwe verordening burgerinitiatief.

Blijkbaar was de Gemeente “not amused” door het succes van onze eerder genoemde burgerinitiatieven. Een nieuwe verordening met betrekking tot burgerinitiatieven, werd zonder enige discussie goedgekeurd. Met deze verordening werden de mogelijkheden voor de burger om enige invloed op het beleid van de Gemeente uit te oefenen, geminimaliseerd. Wij besloten toen dan ook van strategie te veranderen om toch de stem van de burger te laten horen. Dat liet en laat onverlet dat wij burgers blijven steunen wanneer hun belang door het Gemeentebestuur geschaad wordt, door gebrek aan transparantie, nalatigheid of partijdigheid.

Zie het onderstaande artikel uit de Noordwijker van 21 februari 2017 hierover.

wijziging Burgerinitiatief noordwijker 21 februari