Ontstaan Platform Initiatief Noordwijk

wordwakkerVeel Noordwijkers blijken zich zorgen te maken over de achteruitgang van het dorp en de besluiteloosheid in de politiek. Naar aanleiding van de aanhoudende enthousiaste reacties hebben wij, initiatiefnemers Alexandra Dik en Hans Stol, besloten tot de oprichting van het Platform Initiatief Noordwijk (PIN).

Het nieuwe Platform wil vooral daden van het gemeentebestuur in plaats van eindeloos praten en uitstel. Zeker in deze slechte tijd waar overal banen op de tocht staan en verdere verpaupering op de loer ligt. Afspraken tussen burgers en bestuur moeten daarbij correct worden nagekomen. Een betrouwbare overheid is essentieel voor het goed  functioneren van onze samenleving en de basis van onze democratie. En dit geldt zeker ook voor onze gemeente. Het kan niet zo zijn dat door politieke spelletjes, persoonlijke belangen of zelfs platte rancune van enkele gemeentebestuurders, de Noordwijkse burgers straks de rekening moeten betalen voor torenhoge schadeclaims en advocaatkosten. De huidige coalitie heeft bestuurlijke integriteit hoog in het vaandel staan. Het negeren van gemaakte afspraken is hiermee in flagrante tegenspraak.”

foto initiatiefnemers PINOnze zorgen over de verpaupering worden door veel Noordwijkers gedeeld. Daarom hebben wij besloten om het initiatief breder te maken en hiervoor een platform op te richten. Voortaan zullen zij hun acties, die kunnen leiden tot ‘burgerinitiatieven’, voeren vanuit het PIN, het Platform Initiatief Noordwijk. De collegepartijen hebben een coalitiekoers onder het motto ‘DENK MEE, DOE MEER’ vastgesteld. De burgers moeten daarbij meer worden betrokken bij het bestuur. En dat is precies wat wij nu doen! Als de collegepartijen net zo integer zijn als zij zelf beweren, zullen zij heel blij zijn met ons initiatief. En één en ander nu zo snel mogelijk oppakken en overnemen.”     

 

3 thoughts on “Ontstaan Platform Initiatief Noordwijk

  1. entree van Noordwijk in advertorial de Noordwijk d.d.5 juni 2018.
    Met de inhoud van dit artikel ben ik het helemaal eens.Het alternatief zoals op de foto vermeld spreekt mij aan.

  2. Een gemeenteraad en college dat zoveel moeite doet een WOB verzoek (Offem Zuid) te blokkeren, af te wijzen, MOET wel iets te verbergen hebben. HOU VOL, Pin!
    Grappig dat De Noordwijker jullie artikel plaatst onder het integriteitsvoornemen van de gemeente.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *