Bestuur en politiek

Bestuurlijke en politieke activiteiten Stichting Platform Initiatief Noordwijk

Wij wezen het College van B&W op het feit dat jarenlang besluiten die openbaar hadden moeten zijn onder de pet werden gehouden.

Geheimhouding besluiten College

Het vorige College, onder aanvoering van PUUR, pleegde bedrog door met het geld van de burger verkiezingspropaganda te voeren.

Het bedrog van het College

Het Comité Noordwijk Transparant legde, op eenzelfde wijze als onze Stichting deed, het gebrek aan transparantie van het Gemeentebestuur bloot.

Noordwijk transparant

Onze Stichting herinnert het College en het Gemeentebestuur bij herhaling op haar falen de burger bij het beleid en de uitvoering ervan te betrekken, alsmede het gebrek aan transparantie in het handelen.