Doel van de Stichting

 

wakkere noordwijkerHet Platform Initiatief Noordwijk is in oktober 2014 opgericht omdat de twee originele initiatiefnemers Alexandra Dik en Hans Stol vonden dat het gemeentebestuur van Noordwijk veel te weinig daadkrachtig was. Zij richtten dus het Platform Initiatief Noordwijk op en organiseerden het eerste burgerinitiatief in Noordwijk: het burgerinitiatief Hotels van Noordwijk.

Het Platform is getransformeerd in een Stichting. Het doel van de Stichting is:

Het oproepen van burgers om hun mening te geven over onderwerpen die via een burgerinitiatief en/of referendum en/of anderszins op de agenda van de gemeenteraad worden geplaatst en/of op een andere manier onder de aandacht van het bestuur van Noordwijk en/of de omgeving ervan worden gebracht, teneinde de politiek en het openbaar bestuur van Noordwijk te bewegen een consistent, transparant en doortastend beleid te voeren en dit beleid effectief en efficiënt te realiseren. De drijfveer voor het handelen van het Platform Initiatief Noordwijk is een bijdrage te leveren aan een gemeentebestuur dat:

 1. heldere en meetbare plannen maakt die openbaar zijn en toetsbaar voor de burger;
 2. zich houdt aan afspraken die met burgers en/of ondernemers zijn gemaakt;
 3. gemaakte plannen op een effectieve en efficiënte wijze uitvoert;
 4. verifieerbare verantwoording aflegt over het bereiken van de doelstellingen.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren en indienen van burgerinitiatieven en referenda, het – doen – publiceren van artikelen alsmede het – doen – optreden/acteren op congressen en/of andere communicatiekanalen. In 2015 is door PIN aandacht gevraagd voor 3 onderwerpen, in alle gevallen heeft PUUR Noordwijk deze burgerinitiatieven om zeep geholpen.

Inmiddels is gebleken dat het College in Noordwijk geen prijs stelt op burgerinitiatieven, gelet op de inhoud van de nieuwe verordering burigerinitiatieven. Daarom heeft onze Stichting besloten een andere koers te varen. Zie onderstaande advertorial die wij in Februari 2017 in de Noordwijker plaatsten.

advertorial noordwijker 14 februari

 

7 thoughts on “Doel van de Stichting

 1. Het zou heel jammer zijn als deze mooie bollenvelden verdwijnen en er een woningwijk voor in de plaats komt. Noordwijk is een bloemenbadplaats maar dat kan je dan wel vergeten als deze velden verdwijnen. Ik ben er dus erg op tegen en zou het jammer vinden als deze mooie entree van Noordwijk zou verdwijnen.

 2. De entree vanaf Voorhout als bollenveld houden.
  Het volbouwen kan beter op andere plaatsen.
  Dit is nu een mooie entree voor Noordwijk!

 3. De entree van Noordwijk.

  De visie van het platform is ons uit het hart gegrepen. Het liefst zouden we dit schitterende entree zo willen behouden. Alleen wanneer er binnen de nieuwe gemeente Noordwijk geen enkele andere acceptabele oplossing te vinden zou zijn voor meer sociale huurwoningen, wat er bij ons niet in wil, zou de voorgestelde oplossing met 1 woontoren desnoods aanvaardbaar zijn en in ieder geval veel beter dan het destructieve plan alles maar vol te bouwen. Welke verborgen agenda zit hier achter vragen wij ons af.
  Zeker mogen er nu, voor de fusie, voorbarige besluiten worden genomen!

 4. Volledig eens met het stukje ‘” De entree van Noordwijk ” Vanuit Voorhout komende is het bepaald aan de linkerkant staande steenmassa geen titel Noordwijk Bloemenbadplaats waardig Mijn complimenten aan de initiatieven van PIN R.E.Scholten

 5. Geacht bestuur,
  Naar aanleiding van uw advertorial d.d 5 juni, de website van uw stichting gelezen.
  Graag reageer ik (70) op uw advertorial voorop “de Noordwijker”
  In de ruim 5 jaar dat wij nu in Noordwijk binnen wonen heb ik de Noordwijkse politiek met veel interesse gevolgd en me verbaast, en verbaast.
  Mij beperkend tot Bronsgeest steun ik uw initiatief voor behoud van de mooie kleurrijke entree van Noordwijk dus voor de bollenvelden en tegen bebouwing.

  met vriendelijke groet,
  Anthon van Dijk

 6. Inderdaad vind ik het plan om te gaan bouwen in het Bronsgeest heel jammer.
  Het binnenkomen vanaf Voorhout naar Noordwijk is prachtig en als het bouwen van woningen door zal gaan zou erg jammer zijn.
  Waarom wordt er niet eerst gebouwd op de grond tussen Noordwijk aan Zee en Noordwijk Binnen.
  Daar liggen nog grote stukken grond leeg tussen de Nieuwe Zeeweg en de Beeklaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *