Losplaatsweg

Het ontwerp bestemmingsplan Losplaatsweg werd op in december 2015 vrijgegeven voor inspraak. In dit voorontwerp wordt het volgende ontwerp voor fase 1 van de ontwikkeling aangegeven.

Op basis van dit ontwerp werden vragen van bewoners beantwoord met betrekking tot het parkeren.

Voor fase 1 en 2 wordt de volgende schets gepresenteerd.

In juni 2016 wordt een anterieure overeenkomst gesloten voor fase 1 en 2 van de ontwikkeling Losplaatsweg. Het exploitatiegebied wordt als volgt ingetekend. Uit deze intekening blijkt dat het exploitatiegebied niet de parkeerplaatsen omvat die in het ontwerp bestemmingsplan worden getoond.