Ondermijningsrapport

LAATSTE NIEUWS

https://www.blikopnoordwijk.nl/item/14824-stichting-platform-initiatief-noordwijk-de-verantwoordelijken-erkennen-hun-schuld-ondermijningsrapport

persbericht PIN zienswijze naar aanleiding van verklaring ( 30 juni 2021) door Rijpstra, Bakker en van Duin inzake “Ondermijningsrapport”.

De Noordwijker – Geheim document blijft gemoederen bezig houden

Collectief Transparant beraadt zich op juridische stappen | Bollenstreek Omroep

Persverklaring Collectief Transparant bestuur Noordwijk 28 juni 2021 (002)

Verklaring Gemeente Noordwijk naar aanleiding van Rapport “Ondermijning van de lokale democratie in de Gemeente Noordwijk”. Ondermijning Gemeente Noordwijk Verklaring 25 juni 2021

E-mails tussen direct betrokkenen: waaronder toenmalig burgemeester Rijpstra en de toenmalige wethouders Bakker en van Duin en de fractievoorzitter van PUUR (mevr. Visser): e mails tot standkoming rapport ondermijning

Zie tevens: Het rapport waar niemand om heeft gevraagd, is openbaar | Bollenstreek Omroep

Zie ook uit de Noordwijker van 22 juni 2021: PIN: ‘Geen bewezen feiten, geen hoor en wederhoor’ (denoordwijker.nl)

Overig nieuws over het document “Ondermijning van de lokale democratie in de Gemeente Noordwijk”: de rol van PUUR en Actueel. Een onderdeel van de pleitnota als voorbereiding op het kort geding tegen de Gemeente: pleitnota kort geding verkorte versie

Kort geding vanwege het ondermijningsrapport op 1 juni 2021

Op 18 december 2018 ondersteunde PIN het Comité Noordwijk Transparant (zie ook website Noordwijk Transparant) bij de discussie met de burgemeester (Rijpstra) over de feiten die in hun Transparant Krant werden gemeld. Zie ook de film waar de discussie met de burgemeester te volgen is. Inmiddels, midden april 2021, is gebleken dat al voorafgaand aan de discussie met de leden van het Comité Noordwijk Transparant de burgemeester opdracht had gegeven om een rapport op te stellen over “ondermijning van de lokale democratie in Noordwijk”. Na een WOB verzoek daartoe is ook PIN gevraagd om kennis te nemen van dat rapport en een zienswijze in te dienen.  In het rapport staan uitsluitend  beschuldigingen die niet op feiten en/of op basis van hoor en wederhoor zijn gebaseerd. Alle “tegenstanders” van PUUR worden de maat genomen, terwijl dubieuze praktijken van het College PUUR c.s. onbesproken blijven! PIN heeft een zienswijze ondermijning PIN en Stol (2) ingediend en een WOB onderzoek ( wob ondermijningrapport ) naar de namen van degenen die kennis (kunnen) hebben genomen van het rapport, alsmede een aanvraag voor een kortgeding bij de kantonrechter tegen de Gemeente Noordwijk gedaan. De dagvaarding Noordwijk ondermijning is  door de deurwaarder op 11 mei 2021 aan de Gemeente uitgereikt. Het doel van het kortgeding is onder meer dat de Gemeente per direct afstand neemt van de inhoud van het rapport en erkent dat zij de regels van de AVG door het doen publiceren en verspreiden ervan heeft geschonden. De zittingsdatum is 1 juni 2021.