De Voorhof

In begin 2018 werd kennis gegeven door de Omgevingsdienst West-Holland van de tervisielegging van een bouwplan voor het plan De Voorhof  voor het bouwen van 31 woningen. Ook bij dit plan werd geen rekening gehouden met het overleg dat had plaatsgevonden met de bewoners, noch met  eerder gemaakte afspraken.

(Rest volgt.)